Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października jest świętem nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów. Jak wyjaśnia art. 74 Karty Nauczyciela: w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest on wolny od zajęć lekcyjnych.

Wszystkim nauczycielom tworzącym znakomitą kadrę dydaktyczną oraz personelowi pomocniczemu we wszystkich placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych składamy najserdeczniejsze życzenia dużo inspiracji, motywacji, a przede wszystkim siły do podejmowania kolejnych wyzwań, abyście czerpali radość z każdego dnia pracy. Serdeczne dziękujemy za wkład w rozwój naszych dzieci oraz przekazywaną wiedzę i wartości, stanowiące fundament, na którym budujemy teraźniejszość oraz przyszłość kolejnych pokoleń. Dzięki Waszym staraniom, młodzi ludzie poznają swoje predyspozycje, odkrywają talenty oraz pasje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami. Życzymy dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń zarówno zawodowych jak i osobistych – życzy wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Nazwa „Dzień Nauczyciela” została jednak w powszechnym użyciu. Komisja Edukacji Narodowej utworzona została w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie.

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów. Zreorganizowane zostały też szkoły wyższe: Akademia Krakowska i Akademia Wileńska. Niestety utrata przez Polskę niepodległości położyła kres Komisji Edukacji Narodowej.

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! (B. Conklin)

Historia obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Wtedy też odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. W 1972 roku natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej czyli 14. października. W 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej. Jest to uznanie dla wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, dyrektorów, a także pracowników administracyjnych.

Źródło: www.wsip.pl