Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku

DNIEM SAMORZĄDOWCA.

Z  tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd, które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności i na rzecz  ,,Naszej Małej Ojczyzny’’, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim, emerytom

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym, dalszej wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz powodzenia w realizacji nowych, ambitnych planów i zamierzeń.

Mamy nadzieję, że  Państwa codzienne wysiłki będą zauważane i doceniane każdego dnia, a lokalne społeczności będą nieustannie wspierały Wasze inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra.

Jednocześnie pragniemy podziękować Wam za dotychczasową wspólną, codzienną pracę, liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania, odpowiedzialność oraz entuzjazm.

 

Wszystkiego Najlepszego!