Author Archives: Dominika Grymajło

23 mar
0

„Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się wniosek Gminy Kosakowo z zakresu rozbudowy infrastruktury żeglarskiej W ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Puck.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Puck. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się Wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Mała publikacja

Mała Publikacja Kolejny projekt Gminy Kosakowo uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Operacja pn.: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” uzyska dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I

Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskało dofinansowanie ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Zakres: Przystań rybacka składa się z części lądowej i morskiej. W skład części lądowej wchodzą: budynek warsztatu łodziowego z zapleczem socjalnym, 10 boksów rybackich zlokalizowanych w 5-u budynkach oraz budynek hali sprzedaży ryb wraz z chłodnią i wytwórnią lodu oraz plac manewrowo-składowy. W części morskiej znajdują ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich

Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich Cel: poprawa bezpieczeństwa oraz higieny pracy rybaków korzystających z mirskiej przystani rybackiej w Mechelinkach poprzez montaż dalby stalowej, 5 szt. wciągarek i 10 szt. rolek. Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Kompleks Sportowy w Kosakowie

Kompleks Sportowy w Kosakowie Ministerstwo Sportu dofinansowało część sportową Gimnazjum. Hala sportowa pokryta jest charakterystycznym dachem łukowym, funkcjonuje w niej boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Przewidziano też możliwość podziału boiska trzema kotarami na trzy mniejsze, każde ze składaną tablicą do gry w koszykówkę. ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze

Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze Cel projektu: poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi i ich aktywizacja w miejscowościach: Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wbudowywanie, Suchy Dwór poprzez modernizację przestrzeni publicznej polegającą na zorganizowania ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo w ramach rozbudowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach. Zakres: w ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy: ciąg pieszy, amfiteatr wraz z zadaszeniem ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii

Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii Boisko sołeckie w Dębogórzu zostało doposażone w zestaw siłowni zewnętrznej, tzw. outdoor fitenss, dzięki realizacji projektu pn:. Mała rewitalizacja –doposażenie boisko sołeckiego w urządzenia do rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness. Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ...

Czytaj dalej
123
Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.