16 lut
0

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Kosakowo podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym ...

Czytaj dalej