Author Archives: Kancelaria Wójta

24 paź
0

KZG „Dolina Redy i Chylonki” – Ochrona Powietrza

Czytaj dalej
24 paź
0

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe ...

Czytaj dalej
22 paź
0

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

W dniach 3-30 października br. odbywają się ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl, www.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo. W 2018 r. ...

Czytaj dalej
21 paź
0

Podsumowanie spotkania informacyjnego ws. budowy nowego układu drogowego

W czwartek 20 października br. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie budowy nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. Jego celem było przedstawienie nowych rozwiązań komunikacyjnych znacząco usprawniających poruszanie się po gminie. Prace nad projektem rozpoczęły się już wiele lat temu. Zaprezentowane ...

Czytaj dalej
20 paź
0

Film „Uwaga: Zmiana Klimatu”

Projekt „Uwaga: zmiana klimatu” realizowany jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, polega na popularyzacji zagadnień związanych ze zmianą klimatu na przykładzie naszego regionu. W tym roku powstał film „Ochrona Powietrza”, zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo do obejrzenia tej wartościowej produkcji w ramach informacyjno-edukacyjnych.    

Czytaj dalej
19 paź
0

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dot. nowego układu drogowego

Ze względu na dynamiczny rozwój gminy Kosakowo, projektowany jest nowy układ drogowy Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 20 października br. o godz. 18:00 w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury (ul. Kaszubska 11, Pierwoszyno). Celem spotkania jest przedstawienie mieszkańcom projektowanego ...

Czytaj dalej
19 paź
0

Czyste powietrze w gminie Kosakowo w liczbach – stan na 30.09.2022 r.

W ramach programu „Czyste powietrze” do końca 30 września 2022 roku mieszkańcy gminy Kosakowo złożyli 181 wniosków o dofinansowanie inwestycji, zrealizowano 96 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 230 318,71 zł. Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że uczestniczymy w programie „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ...

Czytaj dalej
17 paź
0

Badania ankietowe Głównego Urzędu Statystycznego

Czytaj dalej
18 paź
0

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola w Pogórzu

  We wtorek, 18 października br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę przedszkola w Pogórzu. Gmina Kosakowo bardzo dynamicznie się rozwija. Stały napływ nowych mieszkańców, a w szczególności młodych rodzin z dziećmi sprawia, że zapotrzebowanie na miejsca w placówkach oświatowych – w szkołach i przedszkolach jest coraz większe. Budowa przedszkola ...

Czytaj dalej
14 paź
0

Najlepsze życzenia z okazji dnia Edukacji Narodowej

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek z najlepszymi życzeniami dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów oraz wszystkich pracowników publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.     Całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za codzienny trud wkładany w wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Pasja, kreatywność oraz energia wkładana ...

Czytaj dalej
Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.