Author Archives: Kosakowo

04 Lip
0

Gmina przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego

W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego. Na dzień dzisiejszy zakończono prace koncepcyjne i rozpoczęto uzgodnienia robocze do projektu budowlanego. Opracowana koncepcja precyzuje, że ulica Derdowskiego będzie drogą jednojezdniową o szerokości ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Połączenie drogowe z Suchego Dworu do Dębogórza

Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska. Planowane jest wykonanie skrzyżowania typu rondo z ul. Pomorską oraz Szkolną. Na całym odcinku zostanie także zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy. Droga ta będzie istotnym ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Nowe schody na klif

Schody prowadzące z plaży na klif w Mechelinkach zostały w tym roku w pełni zmodernizowane (poprzednie zostały całkowicie rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe, wykonane z tworzywa sztucznego – deski pomostowej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, ponadto jest antypoślizgowy i szybkoschnący. Mamy nadzieję, że pomimo ...

Czytaj dalej
04 Lip
0

Szkoła w Pogórzu

W wyniku konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Sąd Konkursowy w składzie: Zastępcy Wójta Marcina Majka, Kierownika Ref. Oświaty Jolanty Mojsiejuk, Dyrektora Szkoły w Pogórzu Rafała Juszczyka oraz architektów: Marka Kleczkowskiego oraz Dariusza Sawickiego dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem ...

Czytaj dalej
31 Sty
0

Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 stycznia 2017 r. w gminie Kosakowo odbędzie się ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych, w którym wezmą udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Straży Gminnej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób bezdomnych w gminie oraz wskazanie miejsc, w których przebywają. GOPS w Kosakowie zwraca ...

Czytaj dalej
08 Gru
0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU “Świadczenie usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi “Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzone w trybie Art. 138 o Ustawy ...

Czytaj dalej
26 Paź
0

INFORMACJA

Z przyczyn niezależnych związanych z opóźnieniem przekazania środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych tut. ośrodka informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nastąpią w najbliższym możliwym terminie. Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Czytaj dalej
11 Paź
0

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34 Terminy w 2016 r.: 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30 11 i 12 październik w godz. 9.00 – 14.30, 13 październik w godz. 11.00 – 16.00 5,6,7 grudzień w godz. 9.00 – 14.00, 8 grudzień w godz. 11.00 – 16.00 Terminy w 2017 r.: ...

Czytaj dalej
27 Wrz
0

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że 27 września 2016 r. podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na realizację dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 ...

Czytaj dalej
15 Gru
0

Usługi opiekuńcze

Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-z-14.12.2015-nr-342696 Ogłoszenie-o-zamówieniu-z-15.12.2015-nr-342676 SIWZ-usługi-opiekuńcze-na-2016-14-grudnia Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.12.2015

Czytaj dalej
Góra