Author Archives: Kosakowo

17 Lip
0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – aktualizacja danych kontaktowych  

Czytaj dalej
26 Kwi
0

No Title

ogłoszenie o wyborze njkorzystniejszej oferty wyjaśnienie SIWZ-1 Kosakowo: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu savoir – vivre dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ...

Czytaj dalej
12 Kwi
0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.kosakowo.pl Kosakowo: Indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu savoir – vivre i wizażu- projekt Idę ...

Czytaj dalej
08 Mar
0

No Title

Kosakowo, 08.03.2013 r.   GOPS.K-320-1/13                                                                              Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia               W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ...

Czytaj dalej
14 Sty
0

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Asystent Rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOSAKOWIE INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ASYSTENT RODZINY   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Natalia Pikiewicz, zam. w Pierwosyznie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Natalia Pikiewicz ukończyła studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada ponad ...

Czytaj dalej
14 Gru
0

Rekrutacja na 2013 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na 2013 rok do Projektu „Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a równocześnie są: bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione, które chcą podnieść lub zmienić ...

Czytaj dalej
13 Gru
0

Ogłoszenie o naborze asystenta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY   Forma zatrudnienia: umowa o pracę, system pracy zadaniowy Ilość wolnych stanowisk: 1 etat Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2012 r.   1.Wymagania konieczne: posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, ...

Czytaj dalej
28 Wrz
0

Ogłoszenie o wyborze oferty z przetargu na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowychdla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogloszenie o wyborze kursów zawodowych – strona

Czytaj dalej
20 Wrz
0

Pytania i odpowiedzi w przetargu na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowychdla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pytania i odpowiedzi

Czytaj dalej
13 Wrz
0

No Title

SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Góra