Author Archives: Kosakowo

04 lip
0

Przystań Rybacka w Mechelinkach

Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek jest Przystań Rybacka z pomostem. Tworzy ją osiem budynków, wśród nich warsztatowo – socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie. Nową atrakcją stał się również pomost, tylko kilka metrów krótszy od molo w Orłowie. Budowa w większości została sfinansowana ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

W oparciu o środki unijne zagospodarowana zostanie prawa część ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach. Powstanie nowa utwardzona nawierzchnia, elementy małej architektury, m.in. ławeczki, pergole i podesty widokowe. Nowa inwestycja zakłada również budowę ciągu pieszo-jezdnego, wykonanie oświetlenia terenu wzdłuż pasa drogowego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Będzie też ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Rozbudowa Promenady w Rewie

Inwestycja Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie to projekt o wartości ponad 1,5 miliona złotych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W centrum miejscowości, wzdłuż ulicy Morskiej powstał trakt spacerowy oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Teren zagospodarowano małą architekturą: pergolami, ławeczkami, miejscami dla rowerów. Inwestycja ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Kompleks Gimnazjum z halą sportową i pływalnią

Decyzja o konieczności budowy gimnazjum nie była przypadkowa. Duża inwestycja zawsze jest dylematem dla władzy. W świetle innych, też ważnych potrzeb inwestycyjnych trzeba wybierać, co najpierw. Podjęta przez Wójta i Radę Gminy Kosakowo decyzja o budowie gimnazjum wynikała z dużego przyrostu ludności w naszej gminie, diagnozy demograficznej, projektowanych ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Przebudowa nawierzchni ulicy Pomorskiej w Dębogórzu

Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze. Podstawowy zakres robót obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni rozbiórka elementów dróg i chodników  wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z BA wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego na podkładzie z włókniny wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego wykonanie nawierzchni ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Gmina przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego

W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego. Na dzień dzisiejszy zakończono prace koncepcyjne i rozpoczęto uzgodnienia robocze do projektu budowlanego. Opracowana koncepcja precyzuje, że ulica Derdowskiego będzie drogą jednojezdniową o szerokości ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Połączenie drogowe z Suchego Dworu do Dębogórza

Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska. Planowane jest wykonanie skrzyżowania typu rondo z ul. Pomorską oraz Szkolną. Na całym odcinku zostanie także zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy. Droga ta będzie istotnym ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Nowe schody na klif

Schody prowadzące z plaży na klif w Mechelinkach zostały w tym roku w pełni zmodernizowane (poprzednie zostały całkowicie rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe, wykonane z tworzywa sztucznego – deski pomostowej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, ponadto jest antypoślizgowy i szybkoschnący. Mamy nadzieję, że pomimo ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Szkoła w Pogórzu

W wyniku konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Sąd Konkursowy w składzie: Zastępcy Wójta Marcina Majka, Kierownika Ref. Oświaty Jolanty Mojsiejuk, Dyrektora Szkoły w Pogórzu Rafała Juszczyka oraz architektów: Marka Kleczkowskiego oraz Dariusza Sawickiego dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem ...

Czytaj dalej
31 sty
0

Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 stycznia 2017 r. w gminie Kosakowo odbędzie się ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych, w którym wezmą udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Straży Gminnej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób bezdomnych w gminie oraz wskazanie miejsc, w których przebywają. GOPS w Kosakowie zwraca ...

Czytaj dalej
Góra