Author Archives: Kosakowo

14 paź
0

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020

Zespól ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2 października przyjął projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020. Zapraszamy do konsultacji projektu. Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: gops.kosakowo@wp.pl  najpóźniej do 25 października br. na załączonym formularzu konsultacyjnym. Informacja zamieszczona jest ...

Czytaj dalej
27 sie
0

Wynik postepowania na kurs umiejetności zawodowej: Opertor suwnic KAT I S

Wynik postępowania – operator suwnic zapytanie ofertowe

Czytaj dalej
25 lip
0

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 OGŁOSZENIE ...

Czytaj dalej
25 lip
0

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uniewaznienie część 1-10 ...

Czytaj dalej
17 lip
0

Kursy umiejętności zawodowych

SIWZ w przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIWZ na Kursy umiejętności zawodowych ...

Czytaj dalej
17 lip
0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – aktualizacja danych kontaktowych  

Czytaj dalej
26 kw.
0

No Title

ogłoszenie o wyborze njkorzystniejszej oferty wyjaśnienie SIWZ-1 Kosakowo: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu savoir – vivre dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ...

Czytaj dalej
12 kw.
0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.kosakowo.pl Kosakowo: Indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu savoir – vivre i wizażu- projekt Idę ...

Czytaj dalej
08 mar
0

No Title

Kosakowo, 08.03.2013 r.   GOPS.K-320-1/13                                                                              Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia               W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ...

Czytaj dalej
14 sty
0

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Asystent Rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOSAKOWIE INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ASYSTENT RODZINY   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Natalia Pikiewicz, zam. w Pierwosyznie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Natalia Pikiewicz ukończyła studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada ponad ...

Czytaj dalej
Góra