Author Archives: Turystyczna

05 Mar
0

Doroczne Nagrody Wójta Gminy Kosakowo wręczone

Kultura i sport to dziedziny wyjątkowo ważne w życiu człowieka. To nie kwestia tylko i wyłącznie indywidualnych pasji, zainteresowań czy hobby, ale to płaszczyzna odpowiedzialna za jakość życia wspólnotowego – to, w jakich warunkach, dla jakich idei i wartości oraz w jakim zdrowiu żyć będą nasze przyszłe pokolenia. Tym bardziej kultury i sportu nie wolno zaniedbać. Dlatego ...

Czytaj dalej
28 Sty
0

Granty gminy Kosakowo rozdane

18 organizacji pozarządowych otrzymało, w dniu 28 stycznia br., z rąk Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek oraz jego zastępcy Marcina Kopitzkiego, granty na realizację zadań publicznych w roku 2020. Łączna kwota dotacji wyniosła 350 tysięcy złotych. –Tegoroczny konkurs grantowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem – mówi ...

Czytaj dalej
28 Sty
0

Zarządzenie Nr 9/2020

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2020 r.     w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2020   Na podstawie § 6a pkt 11 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi ...

Czytaj dalej
21 Sty
0

Ferie w Urzędzie

Czy można kreatywnie spędzić ferie w urzędzie? Okazuje się, że tak. Przekonać się o tym mogła grupa uczestnicząca w półkoloniach w ZSP w Mostach, która zawitała w dniu dzisiejszym (21.01.20r.) do Urzędu Gminy Kosakowo. Młodzież, oprowadzona przez Zastępcę Wójta Gminy Kosakowo- Marcina Kopitzkiego, zapukała do wybranych referatów zaznajamiając się w nich z pracą urzędników. ...

Czytaj dalej
21 Sty
0

Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie: zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2020

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 stycznia 2020 r.     w sprawie: zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2020 Na podstawie § 6a pkt 11 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na jej terenie”, stanowiącego załącznik do Uchwały ...

Czytaj dalej
19 Gru
0

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2020

 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)  oraz  Uchwały Nr XXII/160/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: programu współpracy w roku 2020 Gminy Kosakowo ...

Czytaj dalej
21 Sie
0

Będzie nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kosakowo

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał dziś (21 sierpnia)  umowę na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie. Dofinansowanie obejmie strażaków z 4 powiatów, a jego łączna wartość wynosi blisko 500 ...

Czytaj dalej
16 Sie
0

XXIII Festyn Kaszubski

Już po raz XXIII, 15 sierpnia punktualnie o godz. 13.30, przemarszem przez Rewę rozpoczął się Festyn Kaszubski, zorganizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo oraz Wójta Gminy Kosakowo we współudziale ze Starostwem Puckim oraz Kosakowskim Centrum Kultury. Wielkie święto kultury kaszubskiej przyciągnęło jak zawsze rzeszę mieszkańców i turystów. Po Mszy Św. z homilią ...

Czytaj dalej
16 Sie
0

Uroczystości patriotyczne 15 sierpnia

Tradycyjnie 15 sierpnia obchodziliśmy w gminie Kosakowo Święto Wojska Polskiego, ustanowione z okazji zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która odwróciła losy wojny polsko-bolszewickiej. Uroczystość patriotyczna odbyła się w Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie obronnej w 1939 r. Po krótkich przemowach i wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. kanonika Jana Grzelaka, proboszcza ...

Czytaj dalej
12 Sie
0

Projekt „Aktywny Powiat Pucki” – edycja II

Realizacja Projektu „Aktywny Powiat Pucki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Powiatem Puckim, Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku oraz Gminą Kosakowo, którą reprezentuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie jako jeden z partnerów w/w ...

Czytaj dalej
12
Góra