Wójt Gminy Kosakowo zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy Kosakowo.

Zmiana obwodów związana jest z utworzeniem nowej (czwartej)  szkoły podstawowej po byłym gimnazjum w Kosakowie.