P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje, że dziś 28 listopada 2019 r. od 8:30 do odwołania we wsi Kosakowo nastąpi przerwa w dostawie wody.
Usuwanie przyczyn awarii może potrwać kilka godzin.