Docierają do nas informacje o firmach zewnętrznych, które powołując się na współpracę z WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW czy z gminami pobierają opłaty za pomoc w otrzymaniu dofinansowania i sporządzanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, ani za ich zgodą i konsultacją.

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku w trosce o równe traktowanie zarówno wnioskodawców, jak i podmioty realizujące inwestycje, pozostawiają pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców. Wybrane rozwiązania muszą tylko spełniać warunki określone w regulaminie programu „Czyste Powietrze”.

Wnioskodawcy WFOŚiGW w Gdańsku mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Prosimy o dużą czujność w kontaktach z firmami zewnętrznymi powołującymi się na „Czyste Powietrze”, nieudostępnianie im żadnych danych osobowych potencjalnych beneficjentów oraz weryfikowanie czy są to pracownicy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.

Źródło: WFOŚ i GW w Gdańsku

https://wfos.gdansk.pl/uwaga-wazna-informacja/