W ramach programu „Czyste powietrze” do końca 31 grudnia 2022 roku mieszkańcy gminy Kosakowo złożyli 190 wniosków o dofinansowanie inwestycji, zrealizowano 110 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 403 150,43 zł.

Zapraszamy do Punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wspiera Wnioskodawców w przygotowaniu Wniosków o dofinansowanie oraz pomaga Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Kontakt mailowy: czystepowietrze@kosakowo.pl

Kontakt telefoniczny: 58 660 43 07

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl

www.gminakosakowo.pl/czystepowietrze