W dniu 14 lipca 2021 r. Wójt Gminy Kosakowo oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Porozumienia do zadań gminy należy m.in: udzielanie informacji o Programie Czyste Powietrze, wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W celu uzyskania pomocy w temacie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy o uprzednie umówienie spotkania w Urzędzie Gminy Kosakowo pod numerem telefonu 58 660 43 07.