Przypominamy, że od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosi 14 dni.

 1. Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  Kryterium wpisu budynku do systemu ma być moc źródła ciepła, niezależnie od tego, czy użytkuje go osoba prywatna, czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

 

 1. Jak można złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje można składać:

 • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
 • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

 1. Terminy na złożenie deklaracji

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

 

 1. Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

 

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq