Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Plan Typ Rozmiar
LIII_384_2021_MPZP_CZĘŚĆ OBRĘBU_PIERWOSZYNO_20210429MPZP_CZĘŚĆ OBRĘBU_PIERWOSZYNO_20210429 <Directory> <Directory>
LII_373_2021_MPZP_POGÓRZE_KASPROWICZA_PRUSA_20210415 <Directory> <Directory>
LII_374_2021_MPZP_KOSAKOWO_RZEMIEŚLNICZA_20210415 <Directory> <Directory>
LII_375_2021_MPZP_CHRZANOWSKIEGO_RÓG_RZEMIEŚLNICZEJ_20210415 <Directory> <Directory>
LII_376_2021_MPZP_PIERWOSZYNO_BOCZNA_20210415 <Directory> <Directory>
LII_377_2021_MPZP_BAZA_PALIW_20210415 <Directory> <Directory>
LXI_218_2018_MPZP_Dz_192n23_192n27_192n47_MECHELINKI_rej_KLIFOWEJ_20180926 <Directory> <Directory>
LXVI_500_2022_REWA_KAPRÓW_SZKUTNICZA_SIECIOWA_20220310 <Directory> <Directory>
LXVI_501_2022_DĘBOGÓRZE_WYB_393_392na1_392na2_392na3_DŁUGA_20220310 <Directory> <Directory>
LXV_495_2022_MPZP_KOSAKOWO_TEREN_U_ZBIEGU_ŻEROMSKIEGO_DERDOWSKIEGO_2022_01_27 <Directory> <Directory>
LXXI_530_2022_CZĘŚĆ_OBR_KOSAKOWO_NA_PÓLNOC_OD _SKRZYżOWANIA_UL_ŻEROMSKIEGO_CHRZANOWSKIEGO_20220602 <Directory> <Directory>
LXXI_531_2022_MPZP_PÓLNOCNEJ _CZĘŚĆI_OBRĘBU_MOSTY_W_REJONIE_UL_CISOWEJ_2022_06_02 <Directory> <Directory>
LXXI_532_2022_MPZP_KAZIMIERZ_FR_DĘBOGÓRZA_20220602 <Directory> <Directory>
LX_432_2021_MPZP_MOSTY_NA_ZACHÓD_OD_GDYŃSKIEJ_20210929 <Directory> <Directory>
VIII_328_2021­_MPZP_SuchyDwór_Przepiórcza_20210108 <Directory> <Directory>
XLIV_302_2020_MPZP_WALOWA_SPACEROWA_20201112 <Directory> <Directory>
XLVIII_329_2021­_MPZP_Rewa_147_71_146_9_2021010 <Directory> <Directory>
XL_261_2020_MPZP_DĘBOGÓRZE_WYB__DĘBOGÓRSKA_DŁUGA_PIASKOWA_PRYWATNA_LEŚNA_20200929 <Directory> <Directory>
XL_263_2020_MPZP_DZ_36n62_POGÓRZE_UL_TADEUSZA_RÓZEWICZA_20200929 <Directory> <Directory>
XL_264_2020_MPZP_ SUCHY_DWÓR_190_380_190_218_190_219_20200929 <Directory> <Directory>
XVII_115_2019_MPZP_Wiejska_Twardowskiego_Kościuszki_20190702 <Directory> <Directory>
XXVIII_48_2016_MPZP_Grupowej_Oczyszczalni_Ścieków_DĘBOGÓRZE_20160628 <Directory> <Directory>
XXXIII_99_2016_MPZP_Dz_72n1_62_2_POGÓRZE_Kościuszki_20161215 <Directory> <Directory>
XXXI_211_2020_MPZP_POGÓRZE_REJON_UL_DERDOWSKIEGO_ETAP_I_2020_05_07 <Directory> <Directory>
mpzp_rej_ul_zielonej <Directory> <Directory>