Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Plan Typ Rozmiar
9_archeo.DAT DAT File 76 Bytes
9_archeo.ID ID File 8 Bytes
9_archeo.MAP MAP File 4 KB
9_archeo.TAB TAB File 135 Bytes
9_granica_1m.DAT DAT File 77 Bytes
9_granica_1m.ID ID File 4 Bytes
9_granica_1m.MAP MAP File 3.5 KB
9_granica_1m.TAB TAB File 137 Bytes
9_jednostki.DAT DAT File 119 Bytes
9_jednostki.ID ID File 4 Bytes
9_jednostki.MAP MAP File 2.5 KB
9_jednostki.TAB TAB File 161 Bytes
9_linie zabudowy CAD.DAT DAT File 131 Bytes
9_linie zabudowy CAD.ID ID File 52 Bytes
9_linie zabudowy CAD.MAP MAP File 5.5 KB
9_linie zabudowy CAD.TAB TAB File 135 Bytes
rys mpzp Gronowa.dxf DXF File 194.8 KB
rys mpzp Gronowa.dxf.bak BAK File 43 KB
rys mpzp Gronowa.dxf.original ORIGINAL File 43 KB
rys mpzp Gronowa.qgs QGS File 23.5 KB