Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Plan Typ Rozmiar
1_ewid.DXF DXF File 110.5 KB
9_jednostki.DXF DXF File 2.4 KB
9_linie zabudowy_CAD.DXF DXF File 2.9 KB