Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Plan Typ Rozmiar
Content <Directory> <Directory>
Properties <Directory> <Directory>
Zalacznik1.pdf PDF Document 375.1 KB
akt.xml XML File 197.4 KB
metadane.xml XML File 4.6 KB
mpzp_rej_ul_zielonej_geotiff.tif TIF File 6.5 MB
mpzp_rej_ul_zielonej_nowy_legenda.tif TIF File 353.2 KB
mpzp_rej_ul_zielonej_tekst.pdf PDF Document 885 KB