Ekologia

Witamy na Zielonej Stronie Gminy Kosakowo. To miejsce jest w całości poświęcone zagadnieniom ekologicznym – w szerokim tego słowa znaczeniu. Będziemy odnotowywać tu wszelkie gminne działania proekologiczne, opisywać walory przyrodnicze naszej najbliższej okolicy, zachęcać do stylu życia w zgodzie z naturą, jak również przybliżać różne ciekawostki związane z zielonymi zagadnieniami.

Zapraszamy do częstych odwiedzin oraz przesyłania ciekawych informacji związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Kontakt: kd@kosakowo.pl

Aktualności

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.