Jesienią br. rozpoczęła się realizacja zleconego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej z uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021”. Badania będą realizowane przez naukowców z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z lokalnymi rybakami, którzy swój rybacki rejon znają najlepiej.

Prace zaplanowane na lata 2019-2020 są kompleksowe, ukierunkowane na czynniki istotne dla rybołówstwa i mają dostarczyć systematycznej, rzetelnej wiedzy na temat stanu żywych zasobów tego obszaru. Badania obejmą bazę pokarmową ryb, obserwacje rejsów komercyjnych jak również wykonywane będą rejsy badawcze, tak by nie ograniczać się jedynie do gatunków istotnych gospodarczo.

Plan badań uwzględnia też zbadanie możliwego wpływu lokalnych źródeł zanieczyszczeń na stan środowiska. W ramach projektu organizowane będą spotkania z przedstawicielami środowisk lokalnych oraz władz samorządowych, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Podczas spotkań prezentowane będą wyniki badań ale ważniejsza będzie dyskusja nad tym jakie działania należy podjąć aby przyrodnicze walory Zatoki Puckiej nie zostały utracone na zawsze.

Informacje dotyczące projektu będą również dostępne na stronie domowej MIR-PIB.

Joanna Szlinder-Richert, Z-ca Dyr. ds. Naukowych w MIR-PIB