Kontynuujemy naszą serię artykułów poświęconą cyklicznym świętom ekologicznym. Nie stroni od nich i październik, który – warto o tym wiedzieć – jest miesiącem dobroci dla zwierząt. 1 października obchodzimy Światowy Dzień Ptaków, 2 X – Europejski Dzień Ptaków (o jednym z najciekawszych naszych gminnych ptaków – czapli siwej – przeczytać można w artykule poświęconym świętom wrześniowym na naszej zielonej podstronie) oraz Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, 4-11 X – Światowy Tydzień Zwierząt, a 25 X Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Zastanawialiście się kiedyś, ile ich jest na naszej planecie?

Trochę statystyki. Właściwie nie wiadomo, ile jest zwierząt na świecie – szacuje się, że do dziś opisano około 2 mln  zwierząt i roślin na Ziemi (przy czym wiadomo, że wiele zostało opisanych, jednak jeszcze nie dołączono ich do oficjalnych baz danych). Ale w rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Liczebność grupy samych owadów, które niewątpliwie wiodą prym w różnorodności gatunkowej, sięgać może – według badań opublikowanych przez różne centra badawcze – nawet 7 mln gatunków. Niewyobrażalnie dużo, nieprawdaż? Tymczasem zgodnie z szacunkami naukowców prawdopodobnie nawet ok. 86 proc. gatunków lądowych i 91 proc. gatunków morskich wciąż czeka na odkrycie. A całkowitą różnorodność samego morskiego życia szacuje się na 1 mln gatunków.

Spróbujmy zatem wrócić do naszego pytania, ile żyje gatunków zwierząt na Ziemi. Naukowcy twierdzą, że możemy się ich spodziewać nawet 7,77 mln. Łącznie z gatunkami roślin, grzybów, pierwotniaków oraz organizmów prostych – występuje ponad 12 mln gatunków.

Zapewne i w urokliwych zakątkach gminy Kosakowo gdzieś żyją sobie zwierzęta i rośliny zupełnie nauce nieznane. Dlatego też przechodząc tuż obok naszych rezerwatów przyrody, zbierając różne gatunki grzybów w pobliskich lasach, obserwując wędrówki ptasich kluczy na niebie, można wzbudzić w sobie refleksję – kto wie, czy właśnie nie przyglądamy się zwierzętom czy roślinom, których nauka ludzka jeszcze nie poznała… Wróćmy jednak na chwilę „na ziemię” i nasze gminne „podwórko”.

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Warto pamiętać, że w gminie Kosakowo dbamy o zwierzęta nie tylko w październiku. Gmina wciela w życie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyjmowany corocznie uchwałą Rady Gminy. W zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi czworonogi są dokarmiane, dodatkowo przeprowadza się również zabiegi sterylizacji i kastracji kotów (przy pomocy organizacji społecznej Pomorski Koci Dom Tymczasowy oraz społecznych opiekunów kotów), jak również zapewnia się schronienie w postaci specjalnych domków.

Zwierzęta bezdomne z terenu gm. Kosakowo są przewożone do: Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa, Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino (e-mail: dabrowka@otoz.pl) przez podmiot do tego uprawniony, z którym gmina zawarła stosowaną umowę na odławianie: Krzysztof Linard CANIS z siedzibą w Pucku.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Właściciele psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy, mogą skorzystać z dofinansowania do zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów w przychodni weterynaryjnej Vetcare przy ul. Abrahama 13A w Pogórzu – gmina dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50% pokrywa właściciel zwierzęcia. Uwaga: W przypadku psów wymagane jest, aby pies był oznakowany elektroniczne oraz posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Akcja prowadzona jest przez Urząd Gminy do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Warto również zapoznać się z procedurami postępowania w przypadku zauważenia martwego zwierzęcia lub kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia obowiązującymi na terenie naszej gminy:

http://bip.kosakowo.pl/a,15650,procedury-postepowania-w-przypadku-kolizji-drogowej-z-udzialem-zwierzat-oraz-w-przypadku-zauwazenia-.html

Październikowe święta ekologiczne

O większości wspomnieliśmy już powyżej, ale święta „faunistyczne” nie wyczerpują całego październikowego kalendarza. 4 X swoje święto mają imiennicy Św. Franciszka – przypomnijmy zatem, że Święty z Asyżu, kojarzony m.in. z umiłowaniem przyrody, jest jednocześnie patronem ekologów. Drzewom poświęcony jest dzień 10 października, Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym przypada 13 X, a 16 X obchodzimy Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Pod datą 18 X w nieco bardziej ekologicznych kalendarzach znajdziemy z kolei adnotację o Światowym Dniu Monitoringu Wód.