Zarząd Województwa Pomorskiego przygotowuje wprowadzenie na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej” dla województwa pomorskiego).

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. uchwały, przeprowadzone zostaną konsultacje:

  • w Gdańsku dnia 12 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1;
  • w Słupsku dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13;
  • w Kościerzynie dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul;. 3 Maja 9a.

Z treścią projektu ww. uchwały zapoznać się można w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska
i Rolnictwa lub na stronie internetowej:

https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Uwagi wnioski można składać w terminie od 24 października do 29 listopada br. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa,

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk