Pod koniec lipca bieżącego roku ruszył program AgroEnergia, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej. Program stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE).

Dotacje i preferencyjne pożyczki pomogą rolnikom zmniejszyć zużycie chociażby wody oraz poprawią znacznie efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. Całkowity budżet programu to 200 milionów złotych, z czego 120 mln przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii.

Wnioski o dotacje można składać do 20 grudnia bieżącego roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na portalu nfosigw.gov.pl.

W przygotowaniu wniosku pomóc mogą pracownicy Fundacji Dar Oze, którzy  informują, że istnieje możliwość uzyskania 40% bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Można również otrzymać kredyt preferencyjny – maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację 100 inwestycji (oczywiście nieobligatoryjnie).

Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, w raz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

– energię ze źródeł odnawialnych,

– ciepło odpadowe,

– ciepło pochodzące z kogeneracji.

Każdy rolnik, który chce uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Fundacja Dar Oze

daroze.pl

info@fundacjadaroze.pl

tel.: 575 887 402, 785 016 778