W Szkole Podstawowej w Mostach w ramach działań projektu Erasmus + „Ja, aktywny turysta teraz, w przyszłości odpowiedzialny lider regionu” przeprowadzona została szczegółowa ankieta dotycząca postaw ekologicznych oraz zrównoważonego rozwoju . Wyniki z ankiety napawają optymizmem choć jeszcze wiele do zrobienia.

A oto one :

  • 60% ankietowanych uczniów regularnie używa swoich toreb z materiału w supermarketach,
  • 70 % uczniów oszczędza energię elektryczną w domu, 50 %uczniów dba o oszczędne zużycie wody,
  • 87% uczniów oddziela plastik, szkło i papier w domach,
  • 56% wyrzuca zużyte baterie do specjalnych pojemników,

Zdecydowana większość uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach  stwierdziła, że mieszkańcy gminy Kosakowo  powinni mocniej skupiać się na nie zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz nie marnowaniu jedzenia. Ponadto uczniowie obiecali, że będą zwracać większą uwagę na zredukowanie użycia torebek foliowych.

Wydarzenie, które uczniowie chcieliby przeprowadzić w szkole to sprzątanie miejsc ważnych dla naszej małej Ojczyzny tj: plaż, lasów i miejsc publicznych . Deklarują też chęć udziału w akcji sadzenia drzew.

W szkole w ramach tegorocznych działań ekologicznych przeprowadzono już akcję pod hasłem: „Zamień torbę foliową na materiałową”. Uczennice ze starszych klas pod kierunkiem nauczycieli: p.  K. Bejrowskiej  i p. A. Labuddy uszyły sporą ilość ekologicznych materiałowych toreb. Podczas kiermaszu świątecznego rozeszły się jak „ przysłowiowe ciepłe bułki”. Nasi uczniowie właśnie w  ten sposób chcieli zwrócić uwagę na problem nadmiernej produkcji i korzystania w życiu codziennym z plastikowych toreb.

„Zacznij od siebie” – to kolejny miniprojekt, który nasza szkoła rozpoczęła wraz z międzynarodową ekipą krajów partnerskich Erasmus +. Aby wcielać w codzienne życie ekologiczne postawy i zachowania, do szkoły zakupiono pojemniki do segregacji plastiku, szkła i odpadów zmieszanych. Pojemniki stoją na wszystkich korytarzach i szatniach szkoły. Są nie tylko estetyczne ale i dobrze oznakowane a uczniowie korzystają z nich w należyty sposób.

Do naszych szkolnych działań dołączyli się także rodzice. Rada Rodziców zadeklarowała się do zakupu specjalnego serca do zbierania plastikowych nakrętek. Już niedługo to wielkie serce znajdzie się przed budynkiem naszej szkoły. Nie tylko posłuży do kształtowania ekologicznych postaw ale pokaże naszą chęć pomocy osobom potrzebującym .

Mamy nadzieję, że krzewiona w szkole dbałość o sprawy środowiska zostanie przeniesiona na grunt domowy oraz społeczny w całej gminie Kosakowo.

Dbajmy razem o nasze środowisko i miejsce, w którym żyjemy.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!