Projekt pn.: . „BRD” Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  w ramach Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

W ramach zadania przewidziane są:

Przebudowa trzech newralgicznych przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Miejscowości Pierwoszyno oraz utworzenia miasteczka rowerowego na terenie jednej ze szkół gminy, dostępnego dla wszystkich szkół gminy Kosakowo

Termin zakończenia inwestycji planowany do końca roku 2023 r.

https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/program-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci/