“Inwestycja pn.: „Budowa dróg gminnych: ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r w kwocie
2 798 130 zł w ramach edycji dofinansowania na 2019 r, Inwestycję zrealizowano na przełomie 2019-2020 r. ”