Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskało dofinansowanie w kwocie do 3 000 000 zł.

Termin realizacji zadania to 31.12.2017 r.