„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn.: Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo
mająca na celu: Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
w Gminie Kosakowo ulicy Rzemieślniczej w Miejscowości Kosakowo

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zaawansowanie: inwestycja zakończona i oddana do eksploatacji

Więcej o realizacji operacji oraz zdjęcia:

  1. Ulica Rzemieślnicza w miejscowości Kosakowo uroczyście otwarta (https://gminakosakowo.pl/aktualnosci/ulica-rzemieslnicza-w-miejscowosci-kosakowo-uroczyscie-otwarta/)
  2. Rzemieślnicza w Kosakowie z nową nawierzchnią (https://gminakosakowo.pl/aktualnosci/ul-rzemieslnicza-w-kosakowie-nawierzchnia/)
  3. Od 28.06.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Rzemieślniczej w Kosakowie (https://gminakosakowo.pl/aktualnosci/organizacja-ruchu-rzemieslnicza/)
  4. Gmina Kosakowo – Ruszyła przebudowa ul. Rzemieślniczej (https://zh-tw.facebook.com/kosakowo/posts/2444465039018052)