Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP Kosakowo

Gmina Kosakowo uzyskała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w Kosakowie w ramach Programu I Priorytetu III B z Funduszu Sprawiedliwości na 2018 r. na projekt pn.: Wyposażenie jednostki OSP z terenu Gminy Kosakowo w wyposażenie i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,

W ramach dotacji zostały zakupione i przekazane OSP wyposażenie i sprzęt, które będą służyły do ratowania życia ludzkiego na miejscu wypadków.

 

Dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Inwestycja zrealizowana.