Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze

Cel projektu: poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi i ich aktywizacja w miejscowościach: Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wbudowywanie, Suchy Dwór poprzez modernizację przestrzeni publicznej polegającą na zorganizowania ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych, tzw. outdoor fitness.

Zakres: : w ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu 4 zestawów zewnętrznej rekreacji ruchowej (otudoor fitness), zawierających następujące urządzenia: wyciąg górny, Twister-wahadło, wioślarz, biegacz oraz orbitrek, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie –placach z kostki.

Zadanie zakończono: połowa 2015r. w trakcie eksploatacji.

Dofinansowanie unijne do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj.87 342zł.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”