Gmina Kosakowo w 2021 r. brała udział w projekcie „Pod biało-czerwoną” pod patronatem prezydenta i premiera RP. Projekt ten zakłada sfinansowanie z budżetu państwa zakup masztu i flagi w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączyli do projektu.

Zakwalifikowała się do finału akcji dzięki zaangażowaniu mieszkańców w niezbędne w I etapie głosowanie W drugim etapie wyboru projektu, gmina Kosakowo złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego i w 2022 r. przyznano jej dotację na umieszczenie jednego masztu w miejscowości Pogórze w lokalizacji wskazanej we wniosku. Maszt zamontowano w październiku br.

Pierwsza uroczystość podczas której Biało-Czerwona  – sfinansowana w ramach programu – dumnie powiewała nad Pogórzem w Gminie Kosakowo to 11 listopada 2022 r.

Prace nad otoczeniem masztu, w tym nad wytyczeniem brukowanej alejki i zieleni są jeszcze w toku. Zatem uroczyste wciągnięcie przy okazji odsłonięcia  tablicy pamiątkowej jeszcze w tym roku, (planowane połowa grudnia) na co już teraz zapraszamy.