Gmina Kosakowo w 2020 r. brała udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który był realizowany w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Projekt ten zakładał uczczenie 100. rocznicy zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, poprzez sfinansowanie z budżetu państwa zakup masztu i flagi dla tych gmin, których mieszkańcy dołączyli do projektu i oddali wymaganą liczbę głosów na swoją gminę.

ETAP I

Tak też było w naszej gminie, która zakwalifikowała się do finału akcji dzięki zaangażowaniu liderów, którzy zgłosili się do promowania akcji jak i mieszkańców, w niezbędne w I etapie głosowanie.

ETAP II

W drugim etapie projektu, gmina Kosakowo złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego i w 2022 r. przyznano jej dotację na umieszczenie jednego masztu w miejscowości Pogórze, w nowo utworzonym miejscu pamięci. Maszt zamontowano w październiku zeszłego roku przy pomniku upamiętniającym Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz mieszkańców Pogórza, Obłuża i Oksywia w tym cywilnych ofiar zbrodni niemieckich.

W końcówce 2022 r. wykonano prace nad zagospodarowaniem terenu otoczenia masztu, w tym w zakresie zieleni ozdobnej i wytyczenia ciągów pieszych (alejki).

OTWARCIE

  • Po raz pierwszy biało czerwona załopotała na wietrze 11 listopada 2022 r.

Natomiast uroczyste jej wciągnięcie na maszt będzie miało miejsce 10 stycznia br. podczas odsłonięcia ww. pomnika. Wydarzeniu będzie towarzyszyła wojskowa asysta honorowa.

GALERIA:

Uroczystość odsłonięcia pomnika oraz wniesienia flagi Polski na masz odbyła się 10 stycznia 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją z wydarzenia dostępną pod linkiem: www.gminakosakowo.pl/uroczystosc-odsloniecia-pomnika-Pogorze