Jako jeden z partnerów Realizujemy projekt pn.: Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r.
Lider projektu gm. Puck, Projekt w trakcie realizacji.