Nowa Publikacja o Gminie i jej rybacko-morskich korzeniach

Tytuł operacji: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014—2020 oraz ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wchodzącej w skład realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Wartość operacji 11 337,40, – dofinansowanie w wysokości 8 503,05 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 7227,59 zł

Cele operacji to promowanie dziedzictwa rybackiego i morskiego oraz wiedzy o nim wśród mieszkańców i turystów poprzez przygotowania i dystrybucję małej publikacji pn.:„Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”

Projekt stanowi działanie promocyjno-edukacyjne. W wyniku operacji powstała mała publikacja opisuje dostępna w formie papierowej i elektronicznej (tekstowej i audio) na płytach cd/dvd oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kosakowo: gminakosakowo.pl

Zapraszamy do lektury

Mała Publikacja Gminy Kosakowo