Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Puck.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się Wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów puckiego i wejherowskiego, gdzie Gmina Kosakowo jest jednym z partnerów.
Gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck.
W ramach planowanych działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” została podpisana przez Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Ten projekt partnerski konsoliduje głównie działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partnerów, obok gmin: Choczewo, Miasto Hel, Gm. Jastarnia, Krokowa, Miasto Pucki jest Gmina Kosakowo. O łącznej wartości 14,8 mln zł (9,3 mln dofinansowania). Na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 63,70% kosztów kwalifikowalnych tj. ok. 800 tys. zł w zakresie połączenia projektowanych odcinków – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, która wpisując się w program o zasięgu województwa zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą M. Gdynia i Puck.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie