Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo w ramach rozbudowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach.

Zakres: w ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy:

  • ciąg pieszy,
  • amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny,
  • podest i schody na plażę,
  • oświetlenie terenu,
  • zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Planowany termin zakończenia zadania: druga połowa 2015r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dofinansowanie unijne do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 1 500 000 zł