Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się wniosek Gminy Kosakowo z zakresu rozbudowy infrastruktury żeglarskiej

W ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.

Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek a także stworzenie zaplecza sanitarnego oraz organizacyjnego przystani do obsługi ruchu na pomoście cumowniczym. Planujemy roboty budowlane i modernizacyjne. W skład zadania wchodzi również oznakowanie i promocja inwestycji.

Wójt Jerzy Włudzik podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu, na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych tj. do kwoty 1,4 mln zł.

W wyniku realizacji projektu powstaną: zaplecze organizacyjno-socjalne przystani żeglarskiej (tzw. bosmanat) oraz zostanie przedłużony istniejący pomost cumowniczy, celem zwiększenia ilości korzystających jednostek.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego” Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Więcej informacji pod linkiem: https://dt.pomorskie.eu/petla-zulawska-rozwoj-turystyki-wodnej-etap-ii

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie