SKWER W DĘBOGÓRZU dofinansowany z Unii Europejskiej

Projekt pn.: „Budowa skweru w Dębogórzu z fragmentem drogi rowerowej” uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.
Umowa o dofinansowanie z dnia 24.11.2020 r. na kwotę do 300 000 zł
Cel projektu to: utworzenie jednego obiektu rekreacyjnego w Dębogórzu pn.: Skwer w Dębogórzu wraz z fragmentem drogi rowerowej w lokalizacji sprzyjającej odciążeniu od ruchu turystycznego najcenniejszych obszarów gminnych pod względem przyrodniczym
W ramach zadania przewidziane są m.in.: roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchniowe (w tym budowa ciągów pieszych i ścieżki rowerowej), montaż elementów małej architektury, zestawów zabawowych oraz zestawu „street workout”, a także oświetlenie terenu, urządzenie zieleni oraz wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych.
Termin zakończenia inwestycji planowany do końca roku 2021 r.

Zaawansowanie projektu: Inwestycja zakończona

Więcej o realizacji operacji: