Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r.

W tym dniu istnieje możliwość konsultacji z Przewodniczącym Komisji. Przewodniczący pozostaje do dyspozycji mieszkańców w godzinach 15:30-17:30 w gabinecie GKPiRPA w Kosakowie ul.Fiołkowa 2b (wejście od strony podwórka, za Biblioteką, przy pomieszczeniu Straży Gminnej).