Dukszty

Kraj: Litwa

Data podpisania porozumienia: 10 września 2004 r.

Gmina Dukszty (lit. Dūkštų seniūnija) – gmina w rejonie wileńskim okręgu wileńskiego na Litwie. Głównym ośrodkiem gminy są Dukszty liczące ponad 300 mieszkańców. Na terytorium gminy znajduje się 49 miejscowości, większe z nich: Brynkiszki, Giejsiszki i Mieżańce. Powierzchnię terenu (9 100 ha) stanowią głównie użytki rolne (932 ha), lasy (387), zbiorniki wodne (86 ha). Łączna liczna ludności oscyluje wokół 2 tys. Skład etniczny: Litwini (30,1 %), Polacy (53,9 %) oraz Rosjanie (11,6 %).

Duża część mieszkańców zajmuje się uprawą roli oraz przetwórstwem produktów rolnych, wydobyciem żwiru, pszczelarstwem. W gminie znajdują się 2 urzędy pocztowe, 2 szkoły podstawowe, biblioteka, dom kultury, punkt medyczny, kościół, cerkiew prawosławna, 2 cmentarze, kamień ze znakami runicznymi nieopodal wsi Brodoliszki, młyn wodny z początku XX wieku oraz grodzisko w Brodoliszkach, grodzisko w Karmazynach, park regionalny Wilii (lit. Neries regioninis parkas).

 

Park Regionalny Neries

Park powstał w urokliwym odcinku rzeki Neries (Wilia) w celu ochrony wspaniałego krajobrazu doliny, wyjątkowej fauny i flory, unikatowego systemu pętli rzek oraz zachowania tamtejszego dziedzictwa kulturowego (maleńkich wiosek z zabytkami historycznymi). Powstał w trójkącie komunikacyjnym połączonym drogami krajowymi Wilno-Troki-Kernaye. Organizowane są tu wycieczki poznawcze, spacerować można różnymi trasami turystycznymi, a także najdłuższą na Litwie trasą dla osób niepełnosprawnych (2,3 km).

Okolice gminy duksztańskiej charakteryzują się pięknem niepowtarzalnej dziewiczej przyrody i okolic. Jedyna na Litwie duża dąbrowa o obszarze 320 ha znajduje się w odległości 1 km od Dukszt. Na obszarze dąbrowy wzdłuż wyznaczonego szlaku poznawczego spacerować można w cieniu starych wiekowych dębów oraz 38 rzeźb przedstawiających postacie z legend i mitologii litewskiej.

 

Polska Szkoła w Duksztach

Szkoła została założona w 1781 r. przez ojców pijarów, sprowadzonych na Wileńszczyznę, aby krzewić działalność na polu oświaty. W przykościelnej szkole uczono w języku polskim. W 1969 roku został zbudowany nowy murowany gmach. Obecnie w dziesięciu klasach uczy się około 50 uczniów.

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.