Żerków

Kraj: Polska

Data podpisania porozumienia: 14 maja 2004 r.

Żerków – to miasto w województwie wielkopolskim w powiecie jarocińskim. Znajduje się 67 km od Poznania, około 10 km od krajowej drogi nr 11. Mimo bliskości ruchliwej trasy Poznań-Katowice cała gmina zachowała urok spokojnej, bezpiecznej Szwajcarii, leżącej wśród pięknego krajobrazu. Powierzchnia gminy: 170,05 km2, liczba mieszkańców: ok. 3 000. Granice Żerkowa są określone m.in. przez rzeki: Wartę – od ujścia rzeki Lutyni (333 km) do ujścia rzeki Prosny (348 km).

W czasach wczesnego średniowiecza znajdował się tu gród Ostrów pod Wilkowyją. Pierwsze wzmianki o samym Żerkowie pochodzą z 1257 roku. Natomiast w dokumencie z 1283 roku wymieniany jest on wówczas już jako miasto. Powszechnie przyjmuje się tę drugą za początek istnienia (choć sam dokument nie jest wiarygodny). Do połowy XIX wieku pełnił funkcję targową na szlaku ze Śląska na Pomorze.

Gospodarka Żerkowa opiera się głównie na turystyce. Gmina mieści się w centrum tzw. Szwajcarii Żerkowskiej, w skład której wchodzą tereny niewysokich wzgórz, opartych o wypełnioną rozlewiskami pradolinę Warty. W samym sercu Szwajcarii Żerkowskiej znajduje się pałac w Śmiełowie. Tereny te zostały objęte ochroną w ramach Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie działania związane z turystyką pełni gminna jednostka Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne (mn.in. nocleg, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe itd.). Współpraca Żerkowa z gminą Kosakowo opiera się głównie na wymianie młodzieży.

Szwajcaria Żerkowska – atrakcje, zabytki

Oprócz pięknego ukształtowania terenu, w Żerkowie można też podziwiać wiele zabytków historycznych, m.in.: kościół barokowyXVIII wieku, z wyposażeniem z przełomu XVII i XVIII wieku i renesansową kaplicą fundacji Roszkowskich, z XVII wieku, pozostałości pałacu Radomickach (brama wjazdowa do dawnego parku pałacowego, trójarkadowa, z herbem rodowym, jedyna pozostałość po rezydencji oraz Dom Stróża), poczta, z okresu poczty konnej (XVIII–XIX wiek), stajnia przy dawnej poczcie, kaplica cmentarna z początku XVIII wieku, barokowa, obelisk Braciom poległym za Wolność i Ojczyznę, pozostałości grodziska Wilkowyja, poewangelicki kościół z 1904 r., neobarokowy.

Góra