Usługi-społeczne-bezdomni-w 2018 r

GOPS informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania – usługi społeczne Bezdomni 2018

Poprawiona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi zapewnienia schronienia bezdomnym w 2018 r dla części 3 postępowania.