Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani MARZENA FIFIELSKA, zam. MECHELINKI.

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagane warunki, posiada najdłuższy staż pracy, doswiadczenie w zakresie księgowości i płac, dobrą znajomość wymaganych przepisów prawa oraz dobre referencje.

Kierownik GOPS w Kosakowie

Ariana Pienczke