INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

Kosakowo, dnia 29.07.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

została wybrana Pani Kamila WIATRAK, zam. MRZEZINO.

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka ukończyła studia i uzyskała tytuł licencjata w specjalności finanse
i ubezpieczenia oraz tytuł magistra w specjalności finanse przedsiębiorstw i controlling. Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości. Spełnia wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Kierownik GOPS w Kosakowie

Ariana Pienczke