GOPS informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania – usługi społeczne Bezdomni 2018

usługi-społeczne-bezdomni-2019