OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w tym dla osób dorosłych oraz dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kosakowie

Ogłoszenie-o-zamówieniu-na-usługi-na-2015-rok

opis-zamówienia-na-usługi-na-2015-r