Zespól ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2 października przyjął projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020.

Zapraszamy do konsultacji projektu.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: gops.kosakowo@wp.pl  najpóźniej do 25 października br. na załączonym formularzu konsultacyjnym.

Informacja zamieszczona jest również na stronie http://www.bip.kosakowo.pl/ w zakładce JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / POMOC SPOŁECZNA

Projekt Strategii i formularz konsultacyjny do pobrania:

Formularz-konsultacyjny-do-Strategii

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020