Wynik postępowania – operator suwnic zapytanie ofertowe