Informacja o dofinansowaniu OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie w roku 2020 realizuje w sumie 3 zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

W ramach konkursu pn. „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2020).

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa gminy Kosakowo w sytuacji zagrożenia na terenach parków krajobrazowych, terenów NATURA 2000 oraz w lasach i nabrzeżu gminy Kosakowo.
Koszt Kwalifikowany: 20 228,60 zł
Dotacja WFOŚiGW: 20 000,00 zł
Środki własne OSP: 228,60 zł

W ramach pozyskanej dotacji OSP Kosakowo zakupiło sprzęt ochrony układu oddechowego, wraz z sygnalizatorami bezruchu pozwalającymi na lokalizację strażaka w strefie zadymienia. Ponadto w ramach dotacji zakupiono również butle kompozytowe do aparatów powietrznych, sprzęt pomocniczy burzący, rozdzielacz kulowy oraz sprzęt łączności niezbędny do efektywnego prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.

 

W ramach konkursu pn. „FLORIAN – wsparcie dla OSP i WOPR” (edycja 2020).

Nazwa zadania: Zwiększenie potencjału ratowniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego.

Koszt Kwalifikowany: 849 192,00 zł
Dotacja KSRG: 200 000,00 zł

Dotacja WFOŚiGW: 260 000,00 zł

Dotacja Gminy Kosakowo: 290 000,00 zł

Środki własne OSP: 99 192,00 zł

 

W ramach dotacji zakupiono średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4 x 4. Pojazd wyposażony jest m. In. W zbiornik wodny o pojemności 4,3 m3 oraz 430 litowy zbiornik na środek pianotwórczy. Dzięki czemu podejmowane działania ratowniczo gaśnicze mogą być podejmowane w każdych warunkach – niezależnie od zaopatrzenia wodnego. Pojazd został zaprojektowany i przygotowany do działań w taki sposób, aby zapewnić montaż wyposażenia niezbędnego do podejmowania większości akcji ratowniczo gaśniczych.

 

Nazwa zadania: Zwiększenie potencjału ratowniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego.
Koszt Kwalifikowany: 809 955,00 zł
Dotacja KSRG: 400 000,00 zł

Dotacja WFOŚiGW: 400 000,00 zł

Środki własne OSP: 9 955,00 zł

 

W ramach dotacji FLORIAN zakupiony został uterenowiony średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4 x 4, dzięki który pozwoli na dotarcie to trudno dostępnych miejsc. Pojazd wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2,5m3 wody, sprzęt ratownictwa lodowego wodnego oraz przeciwpowodziowego, co pozwoli podnieść efektywność działań ratowniczo gaśniczych.

 

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

Odnośnik WFOŚiGW

 

Góra